تبلیغات
پرتو90تبریز - اصول و کلیات دوزیمتری
 
پنجشنبه 1391/11/12 :: نویسنده : سمیه ابراهیمی
اندازه گیری دز پرتوها :واحد علمی اندازه گیری برای دز پرتو ،‌ همان دز مؤثر رایج یعنی میلی سیورت ( msv )  است .واحدهای دیگر اندازه گیری شامل :‌ rad ،‌ rem ، roentgen  و  sievert هستند .چون بافتها و ارگانهای متفاوت پرتوها را بصورت متفاوت جذب می کنند،‌دزواقعی درقسمتهای مختلف بدن متفاوت است .برای تعریف دز مؤثر از میانگین دز دریافتی در کل بدن استفاده می شود .دز مؤثر حساسیتهای نسبی بافتهای متفاوت اکسپوز شده را توضیح می دهد . این فاکتور ، کمیتی برای ارزیابی ریسک و مقایسه منابع بسیار مشابه اکسپوژر در محدوده ای از تشعشات طبیعی تا آزمونهای رادیوگرافیکی می باشد . منابع طبیعی اکسپوژر : Back ground expouser
ما در همه حالت توسط منابع طبیعی اکسپوز می شویم.
یک فرد در USA به طور متوسط در سالMSV 3(میلی سیورت)از منابع رادیواکتیو طبیعی و اشعه کیهانی خارج از فضا دز موثر دریافت می کند .این دزهای زمینه درسراسر کشور یکسان نیستند . مردمی که در مناطق مرتفع کلرادو Colorado یا نیومکزیکو زندگی می کنند msv 5 / 1 ‌در سال ،بیشتر از کسانی که در مناطق هم سطح دریا زندگی می کنند دز دریافت می کنند .یک دز اضافه از اشعه کیهانی ، در طول یک پرواز جهانی از یک منطقه ( مرز) به منطقه(مرز)دیگر حدود msv 03 / 0می باشد . ارتفاع از سطح دریا در این زمینه نقش مهمی بازی می کند . اما بزرگترین منبع تشعشع زمینه ،‌ گاز رادن مصرفی در منازل می باشد . چیزی حدود msv 2 در سال . مثال دیگر منابع پرتوزای زمینه ، رادن از منطقه ای به منطقه دیگر در کشور فرق می کند .
ا
ین مطلب را با یک مثال ساده توضیح می دهیم :

اینطور می توان مقایسه کرد : اشعه تابشی در پرتونگاری از ریه برابر مقدار اشعه دریافتی از محیط در طی 10 روز است .در جدول زیر دز مؤثر در چندین آزمایش رادیوگرافی با دز زمینه مقایسه شده اند :

             آزمون        دز موثر تشعشع    در مقایسه با دز زمینه      ( تشعشع طبیعی )
منطقه شکم :
سی تی اسکن شکم            Msv  10              3 سال
سی تی اسکن بدن            Msv  10                  3 سال
IVP         

           Msv 6 / 1

             6 ماه
رادیوگرافی : lower GI            Msv 4              16 ماه
رادیوگرافی : upper GI            Msv 2               8 ماه
سیستم اعصاب مرکزی :
سی تی اسکن مغز            Msv 2              8 ماه
ریه :
رادیوگرافی ریه

           Msv  1/ 0

            10 روز
سی تی اسکن ریه            Msv 8             3 سال
پرتونگاری از کودکان :
          Voiding  cystourethrogram

10-5 ساله ها : Msv 6 / 1

              6 ماه

نوزادان :           Msv  8 / 0

              3 ماه
پرتونگاری از خانمها :
ماموگرافی

           Msv 7 / 0

             3 ماه


 اهمیت بکارگیری اشعه x :  safetyمثل تمام پروسه های ( آزمونهای ) پزشکی اشعه x وقتی با دقت استفاده شود safe  است . رادیولوژیست ها و پرتوکاران طوری آموزش دیده اند که با حداقل مقدار اشعه x ، نتایج مورد نیاز را فراهم کنند . مقدار پرتو استفاده شده در اکثر آزمایشات بسیار اندک و فواید آن بر ریسک خطر آن می چربد.اشعه x فقط زمانی که سوییچ آن به صورت لحظه ای روشن ( on ) می شود تولید میگردد ، مثل نور مرئی ،‌ بعد از خاموش کردن سوییچ دیگر هیچ اشعه ای باقی  نمی ماند .
شاخه موضوعات : رادیولوژی، خبر، 
برچسب ها :


آمار سایت
نظرسنجی
دوست دارید این وبلاگ بیشتر چه مطالبی را شامل شود؟درباره وبلاگ


سعی بر این است مطالبی راجع به رشته های مختلف رادیولوژی و تازه های تکنولوژی مربوطه گردآوری و ارائه شود.

 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است